ETS CaMLA CELPIP PTE ACADEMIC English Placement Test ESL More...
لینک های مفید
IELTS دوره های آموزشی آزمون Writing تصحیح اساتید آرسس منابع آموزشی دانلود رسمی IELTS راهنمای مقایسه مراکز آموزشی پرسش های متداول درباره ما تماس با ما همکاری با ما


عنوان ها

Central Office: +98 21 88931019

arsis.institute@gmail.com

www.study-abroad.ir

پشتیبانی فروشگاه فیلم دانلود تحصیل در خارج از کشور رزرو آزمون آزمایشی برنامه کلاسها Writing تصحیح تعیین سطح آنلاین رزرو آزمون تعیین سطح خانه

(+98) 21 8893 1019

Email: arsisinstitute@gmail.com

All Rights Reserved © Arsis Institute

English

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

دانلود قرارداد کلاس خصوصی

IELTS 3-4

A2

IELTS 4-5

B1

IELTS 5-6.5

B2

IELTS 6.5-7.5

C1

Objective Key

Complete IELTS


Units:1-10

Complete IELTS


Units:1-8

Complete IELTS


Units:1-8

جدول دسته بندي و زمانبندي دوره هاي تخصصي IELTS آرسس (به صورت خصوصي)

1,500,000 تومان

1,500,000 تومان

1,200,000 تومان

1,200,000 تومان

8

8

10

20

20

20

16

16

2/5 hour

2/5 hour

2/5 hour

2/5 hour

2/5 months

2/5 months

2/5 months

2/5 months

2

2

2

2

شهريه هر ساعت 30 هزار تومان مي باشد (هر جلسه معادل 75 هزار تومان)